Ukuxhaswa

Inkxaso-mali yenye yezitshixo zethu zempumelelo. Abaxhasi ngamalungu obudlelwane obuzibophelele ekuzikhwetheni nasekusebenzeni amanyathelo ali-12 kunye nezithethe ezili-12 ze-OA kangangoko banako.

Ngaba ungaxhasa?

Ukuba awuhlali kwaye unolwazi olulungileyo lokusebenza ngamanyathelo ali-12 e-Overeaters Anonymous kwaye unomxhasi ngokwakho ungaxhasa abanye. Ukuba ungathanda ukunikezela ngenkonzo yakho njengomxhasi kumalungu e-OA Region 9 ke nceda uthumele i-imeyile info@oaregion9.org ukuba yongezwe kuLuhlu lwethu lwabaxhasi.

Umxhasi namhlanje

Ukukhangela umxhasi

Ukufumana umxhasi jonga umntu onayo into oyifunayo ekubuyiseni kwaye ubuze ukuba bayenza njani na. Yiya kuluhlu lweentlanganiso kwaye umamele amabali okuchacha ngamandla, fumana iinombolo zefowuni kwaye wenze ukufikelela. Ukuba awufumani mxhasi ngoko nangoko nceda ungatyhafi, qhagamshelana info@oaregion9.org kuluhlu lwethu lwabaxhasi.

Ukukhangela umxhasi
Tsibela Yesiko